Офіційний сайт Федорівської сільської ради Пологівського району Запорізької області

Розділи

Календар

« Червень 2024 »
Пн   3 10 17 24
Вт   4 11 18 25
Ср   5 12 19 26
Чт   6 13 20 27
Пт   7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Нд 2 9 16 23 30

Пошук

Пожежно-рятувальний підрозділ громади

Законодавча і нормативно-правова база пожежної безпеки

Правовою основою діяльності в галузі пожежної безпеки є Конституція України, Закон України „Про пожежну безпеку” від 17.12.1993 р., а також низка нормативних актів, які внесені до Державного реєстру нормативних актів з питань пожежної безпеки. Цей реєстр включає близько 360 найменувань документів, які поділені на 8 груп різних видів та рівнів: загальнодержавні, міжгалузеві, галузеві нормативні акти, нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, міждержавні, державні стандарти з питань пожежної безпеки тощо. Окрім документів, які увійшли до реєстру, існують нормативні акти спеціального призначення, окремі розділи яких регламентують вимоги пожежної безпеки. Серед таких документів особливо слід відзначити НПАОП 40.1-1.32-01 „Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.”, які визначають вимоги до типу електрообладнання, що має використовуватись у відповідних умовах, залежно від класу пожежонебезпечних і вибухонебезпечних зон.

Основним нормативним документом, що регламентує вимоги щодо пожежної безпеки є НАПБ.А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні”.

Інші нормативні документи:

– НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою (назміну ОНТП 24-86 “Общесоюзные нормы технологического проектирования”);

– ДБН В.1.1-7-2002 “Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва” (на зміну СНиП 2.09.02-85 “Производственные здания”).

– ДБН В.2.5-13–98 Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд

– НАПБ Б.02.005-94 Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України;

– НАПБ Б.06.004-97 Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації.

– ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять.

– ДСТУ 2272-93 Пожежна безпека. Терміни та визначення;

– ДСТУ 2273-93 Пожежна техніка. Терміни та визначення;

– ДСТУ 3855-99 Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення;

Згідно із Законом України „Про пожежну безпеку” забезпечення пожежної безпеки – невід’ємна частина державної діяльності щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства та навколишнього середовища.

Державний пожежний нагляд (згідно з статтею 7 Закону України “Про пожежну безпеку”) на об’єктах незалежно від форм власності здійснюється державною пожежною охороною, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України.

Посадові особи органів державного пожежного нагляду є державними інспекторами з пожежного нагляду. Вони мають право:

– проводити в будь-який час в присутності власника чи його представника пожежно-технічні обстеження і перевірки підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, одержувати необхідні матеріали та інформацію;

– давати обов’язкові для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків з питань пожежної безпеки, як керівникам підприємств, місцевих органів державної виконавчої влади тощо, так і громадянам;

– припиняти чи забороняти роботу підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, обладнання, якщо створюється загроза виникнення пожежі;

– здійснювати контроль за виконанням протипожежних вимог під час проектування, будівництва, реконструкції об’єктів;

– притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб, інших працівників, винних у порушенні вимог пожежної безпеки;

– застосовувати штрафні санкції до підприємств та організацій за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання приписів посадових осіб органів державного пожежного нагляду.

За шкоду, завдану юридичним та фізичним особам, громадянам при застосуванні санкцій органи та посадові особи державного пожежного нагляду відповідальності не несуть.

Вивчення правил пожежної безпеки здійснюється згідно із статтею 8. Усі працівники під час прийняття на роботу і щорічно за місцем роботи проходять інструктаж з питань пожежної безпеки. Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Крім того, такі особи один раз на рік проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки. Посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки, забороняється.

Відповідно до статті 2 Закону України “Про пожежну безпеку” забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій покладається на їх керівників, уповноважених ними осіб.

Обов’язки підприємств, організацій, установ щодо забезпечення пожежної безпеки викладені у статті 5 Закону України “Про пожежну безпеку”. Власники підприємств або уповноважені ними органи, а також орендарі зобов’язані:

– відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти і затверджувати положення, інструкції, що діють в межах підприємства;

– забезпечувати додержання протипожежних вимог правил, норм, а також вимог приписів органів державного пожежного нагляду;

– організовувати навчання працівників правил пожежної безпеки;

– утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, пожежну техніку, не допускати їх використання не за призначенням;

– створювати у разі потреби підрозділи пожежної охорони та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу;

– подавати на вимогу державної пожежної охорони відомості та документи про стан пожежної безпеки об’єктів;

– своєчасно інформувати пожежну охорону про несправність пожежної техніки.

На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше чоловік рішенням трудового колективу може створюватися пожежно-технічна комісія. У виняткових випадках її функції може виконувати комісія з охорони праці.

Згідно із статтею 15 пожежна охорона поділяється на державну, відомчу, сільську та добровільну. Добровільна пожежна охорона (стаття 28) – це добровільні пожежні дружини (команди), що можуть створюватися на підприємствах, в установах та організаціях з числа робітників, службовців, інженерно-технічних працівників та інших громадян. Мета – профілактичні заходи і гасіння пожеж.

Оплата праці членів добровільних пожежних дружин (команд) за час їх участі в ліквідації пожежі, а також навчання провадиться з розрахунку середньомісячного заробітку за місцем роботи.

Членам добровільних пожежних дружин (команд) може надаватися додаткова відпустка із збереженням заробітної плати до 10 робочих днів на рік, а також грошові премії та цінні подарунки.