Офіційний сайт Федорівської сільської ради Пологівського району Запорізької області

Розділи

Календар

« Червень 2024 »
Пн   3 10 17 24
Вт   4 11 18 25
Ср   5 12 19 26
Чт   6 13 20 27
Пт   7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Нд 2 9 16 23 30

Пошук

Оголошення

ЗАЯВА Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до проекту містобудівної документації «Генеральний план та план зонування території (зонінг) села Новоселівка Пологівського району Запорізької області»

ЗАЯВА
Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до проекту
містобудівної документації «Генеральний план та план зонування території (зонінг) села Новоселівка Пологівського району Запорізької області»

1. Замовник та виконавець СЕО
Замовником проекту містобудівної документації є Федорівська сільська рада Пологівського району Запорізької області . Адреса: 70627, Запорізька область, Пологівський район, село Федорівка вул. Шкільна, 47, тел.(06165)37 3 42 . Адреса електронної пошти: chubarivka@ukr.net
Виконавець – ФОП Лукашева О.А. Адреса: 69002 м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 68-5, і/н 2842616184
2.Вид та основні цілі ДДП (документу державного планування
Генеральний план та план зонування території (зонінг) села Новоселівка Пологівського району Запорізької області розробляється на підставі Рішення сесії від 16.04.2021 року №7 «Про розроблення Генерального плану та плану зонування території (зонінг) села Новоселівка Пологівського району Запорізької області.
Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обгрунтування довгострокової стратегії планування, забудови й іншого використання території населеного пункту.
Генеральний план розробляється і затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів. Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки та благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища , охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.
При розроблені генерального плану враховуються Схема планування території Запорізької області, інформація земельного кадастру, лист Запорізької державної адміністрації про визначення та врахування державних та регіональних інтересів під час розроблення генерального плану села Новоселівка Пологівського району від 01.09.2021р. №07766/08-27.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)
Проект містобудівної документації Генеральний план після розгляду та затвердження у встановленому порядку має бути основним керівним документом, який визначає території громадських центрів, об’єктів соціального обслуговування, житлових кварталів, рекреації , виробничої , комунальної зони та подальших стадій проектування, реконструкції та будівництва об’єктів, інженерних мереж і споруд, благоустрою території. На схемах існуючих та проектних обмежень, що входять до складу графічної частини генерального плану, вказані санітарно-захисні, охоронні зони, зони охорони та інші обмеження за вимогами охорони здоров’я та захисту життя, природоохоронними вимогами, визначеними санітарно-гігієнічними нормами та природоохоронним законодавством.
У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку є розділ «Охорона навколишнього природного середовища», який містить пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища, подолання та запобігання впливу проявів негативних природно-техногенних факторів для поліпшення життєвого середовища. В зазначеному розділі генерального плану у відповідності до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» визначається перелік існуючих та запланованих об’єктів , які можуть бути віднесені до категорій видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

4. Ймовірні наслідки
а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні;
б) для територій з природоохоронним статусом – відсутні;
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.
5.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено
Альтернатива відсутня. Погоджений та затверджений генеральний план та план зонування є базовими документами для розроблення інших містобудівних та проектних матеріалів, галузевих та соціальних програм. Відсутність затвердженого генерального плану та плану зонування унеможливлює процедуру визначення функціонального призначення конкретної території населеного пункту для можливості надання містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок, дозволів на проектування та будівництво інженерних мереж та споруд.
6.Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки
Для проведення оцінки впливів на довкілля передбачається:
- Охарактеризувати поточний стан довкілля, у тому числі здоров’я населення села, утому числі описати реципієнтів можливих впливів;
- Оцінити величину і значимість впливів і ризиків;
- Розробити заходи, спрямовані на запобігання та мінімізацію негативних впливів і посилення позитивних впливів.
Передбачається використовувати під час стратегічної оцінки методи стратегічного аналізу:
- Аналіз контекстного стратегічного планування;
- Цільовий аналіз;
- Індикативні методи;
- Оцінку кумулятивних ефектів.
7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.
До головних заходів, що мають безпосередній вплив на санітарно-гігієнічні умови проживання населення та забезпечують пом’якшення негативних наслідків реалізації документа державного планування відносяться:
- розвиток систем водопостачання з метою повного забезпечення населення системою централізованого водопостачання для забезпечення необхідною кількістю води та якістю, що відповідає санітарним нормам; повне підключення населення та підприємств різних галузей економіки до систем централізованого водовідведення. Зазначені заходи сприятимуть запобіганню забруднення підземних та поверхневих водних ресурсів;
- розвиток системи газопостачання, проведення реконструкції існуючих джерел тепло- та газозабезпечення із застосуванням сучасних технологій тепло-, енергозбереження;
- розвиток системи відведення поверхневого стоку з усієї території; будівництво очисних споруд зливової каналізації в існуючих та проектних місцях випуску стічних вод, що дозволить зменшити забруднення води, покращити санітарно-гігієнічні умови території;
- виконання комплексу заходів з інженерної підготовки та захисту території від несприятливих природних процесів, як на ділянках існуючої забудови, так і на ділянках перспективного містобудівного освоєння;
- розвиток інфраструктури управління відходами;
- організація зелених зон з обов’язковим ландшафтним упорядкуванням, що сприятиме покращенню якості навколишнього середовища, позитивно впливатиме на стан здоров’я населення.
Виконання заходів передбачених містобудівною документацією матиме позитивний вплив на всі складові навколишнього середовища, включаючи здоров'я населення, поліпшення загального екологічного та естетичного стану села.
В цілому розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.
8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку
Розділ "Охорона навколишнього природного середовища" у містобудівній документації виконати відповідно до вимог частини другої ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та з використанням «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування» затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 10.08..2018р №296 зі змінами від 18.07.2019р. наказ №260.
9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання
Протягом 15 діб з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті Федорівської сільської ради Пологівського району Запорізької області , громадськість має право надати зауваження та пропозиції щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації – «Генеральний план та план зонування території (зонінг) села Новоселівка Пологівського району Запорізької області».
Пропозиції та зауваження подаються до Федорівської сільської ради Пологівського району Запорізької області . Адреса: 70627, Запорізька область, Пологівський район, село Федорівка вул. Шкільна, 47, тел.(06165)37 3 42. Адреса електронної пошти: chubarivka@ukr.net

Четвер, 28 Жовтня 2021 11:05 | Переглядів: 1104