Офіційний сайт Федорівської сільської ради Пологівського району Запорізької області

Розділи

Календар

« Жовтень 2021 »
Пн   4 11 18 25
Вт   5 12 19 26
Ср   6 13 20 27
Чт   7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Нд 3 10 17 24 31

Пошук

Новини

Усиновлення громадянами України дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Усиновлення громадянами України дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Першочерговою функцією сім'ї є повноцінний і гармонійний розвиток дитини, її виховання та захист. У Декларації про соціальні і правові принципи, що стосуються захисту і благополуччя дітей, особливо при передачі їх на виховання та усиновлення на національному та міжнародному рівнях в резолюції 41/85 Генеральної Асамблеї ООН від 03.12.1986 року проголошено, що кожна держава має приділяти першочергову увагу благополуччю сім'ї і дитини і турбота про дитину лежить насамперед на його власних батьках. При розгляді всіх питань, що стосуються передачі дитини для турботи не його власними батьками, головним міркуванням має бути найкраще забезпечення інтересів дитини, і в особливості його потреба в любові і право на забезпеченість і постійну турботу. Такі принципи було закладено законодавцями України в основу Сімейного та Цивільного кодексів.

У разі втрати дитиною батьківського піклування, пріоритет у влаштуванні дитини надається сімейним формам виховання, і лише якщо стає неможливим знайти сім'ю, в якій дитина змогла б отримати другий дім, вона передається на виховання в дитячий заклад.

За пріоритетністю формами сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є:

- усиновлення дитини;

- опіка та піклування;

- прийомна сім'я;

- дитячий будинок сімейного типу.

Усиновлення є найбільш прийнятною формою влаштування дитини, оскільки це прийняття усиновлювачем у свою сім’ю дитини (особи) на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду.

Усиновлювачем дитини може бути дієздатна особа віком не молодша двадцяти одного року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини.

Усиновлювачем може бути особа, що старша за дитину, яку вона бажає усиновити, не менш як на п’ятнадцять років. У разі усиновлення повнолітньої особи різниця у віці не може бути меншою, ніж вісімнадцять років.

Усиновлювачами можуть бути подружжя, а також, особи, які не перебувають у шлюбі, за умови, що вони є громадянами України.

Заявники не беруться на облік кандидатів в усиновлювачі, у разі коли:

- вони вже перебувають на обліку кандидатів в усиновлювачі в одній із служб у справах дітей;

- подані документи не відповідають вимогам, визначеним законодавством;

- у поданих документах є виправлення або дописки, не завірені в установленому порядку;

- заявники (один з них) не можуть бути усиновлювачами з підстав, зазначених у статті 212 Сімейного кодексу України, а саме:

1) обмежені у дієздатності;

2) визнані недієздатними;

3) позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

4) були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини;

5) перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

6) зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

7) не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);

8) страждають на хвороби, перелік яких затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;

9) є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;

10) були засуджені за кримінальні правопорушення проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших кримінальних правопорушень;

11) за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду;

12) є особами без громадянства;

13) перебувають у шлюбі з особою, яка відповідно до пунктів 3-6, 8 і 10 цієї статті не може бути усиновлювачем;

- не можуть бути усиновлювачами інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини.

- різниця у віці між дитиною, яку бажають усиновити, та заявниками становить менш як 15 років;

- сума сукупного доходу на кожного члена сім’ї з урахуванням дітей, які усиновлюються менша, ніж установлений законодавством прожитковий мінімум;

- житлове приміщення заявників перебуває в незадовільному санітарно-гігієнічному стані;

- у житловому приміщенні заявників неможливо влаштувати місце для занять і окреме спальне місце для дитини;

- під час обстеження житлово-побутових умов заявників та бесіди з ними або у процесі вивчення їх документів виявлено обставини чи умови, які можуть мати негативні наслідки для виховання і розвитку дитини;

- заявники відмовилися від підписання акта про ознайомлення з порядком та умовами усиновлення, правами і обов’язками кандидатів в усиновлювачі, усиновлювачів, правові наслідки усиновлення, порядок здійснення нагляду за умовами проживання і виховання усиновленої дитини як на території України, так і за її межами, заявники, крім родичів дитини, її опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, відмовилися пройти або не пройшли підготовку з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що підтверджується довідкою.

Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою до служби у справах дітей за місцем свого проживання. Така заява може бути написана в присутності працівника служби у справах дітей та засвідчена ним. У разі коли одне з подружжя не може особисто з’явитись до служби у справах дітей для написання заяви, його заяву, засвідчену нотаріально, може подати дружина (чоловік).

Служба у справах дітей Федорівської сільської ради запрошує всіх бажаючих громадян, хто прийняв свідоме рішення надати батьківську любов та турботу дітям, які втратили батьківське піклування, особисто отримати консультацію з питань усиновленЧетвер, 30 Вересня 2021 17:17 | Переглядів: 33